Unia Europejska
Kontrast: Czcionka:
Duński program mobilności ponadnarodowej

O projekcie:

NR PROJEKTU: POWR.04.02.00-00-0025/20
OKRES REALIZACJI: od 01.01.2021 do 30.06.2023
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 426 816,00 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 414 011,45 zł
WNIOSKODAWCA: AKADEMIA SŁOŃCA Krzysztof Frąszczak

PARTNER KRAJOWY: Stowarzyszenie na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością SILOE – Poznań
PARTNER PONADNARODOWY: POLEN GO (Vindrose GO aps), Dania

PARTNER MERYTORYCZNY: Fundacja PERSEUS

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem głównym projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie pracy z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi (poniżej 25 roku życia) wykluczonymi społecznie (bądź zagrożonych wykluczeniem) oraz ich otoczeniem, przez minimum 38 (30 kobiet, 8 mężczyzn) wychowawców/rehabilitantów/terapeutów bezpośrednio zaangażowanych w pracę z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym z powodu dysfunkcji zdrowotnych, poprzez udział w zorganizowanych w ramach projektu mobilnościach ponadnarodowych tj. obserwacjach uczestniczących (job shadowing) w duńskich instytucjach przy udziale Partnera ponadnarodowego. W ramach projektu uczestnicy i uczestniczki uzyskają wiedzę o duńskim modelu współpracy z małym pacjentem, opartym na filozofii Lean, kole wartości, coachingu, jak również poszukiwaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym pracownika pomocowego.

W ramach projektu przewiduje się następujące wsparcie podzielone na następujące działania:

  • Spotkania przygotowujące do realizacji zaplanowanych działań z zakresu mobilności
  • Sześć zorganizowanych wyjazdów do duńskiego partnera ponadnarodowego w celu udziału w job shadowing w instytucjach przyjmujących
  • Spotkania podsumowujące mobilność

Profil uczestnika:

Projekt jest skierowany do minimum 38 osób (max.40) w wieku aktywności zawodowej (30 K, 8 M), spełniających łącznie następujące warunki:

– wykonują pracę o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, socjalizacyjnym lub rehabilitacyjnym, a jednocześnie regularnie i bezpośrednio pracują z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi (poniżej 25 r.ż.) wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym,

– są zatrudnione na podstawie umowy o pracę LUB stale i w sposób ciągły współpracują na podstawie innego rodzaju umowy w instytucjach publicznych LUB organizacjach pozarządowych zajmujących się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, socjalizacyjnym, rehabilitacyjnym,

– zajmują się pracą o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, socjalizacyjnym lub rehabilitacyjnym,

– przedstawią zgodę oraz rekomendację swojego pracodawcy do udziału w programie mobilności ponadnarodowej,

– zadeklarują, że przekażą współpracownikom swojej instytucji/organizacji wiedzę zdobytą podczas pobytu za granicą w celu jej szerszego zastosowania w pracy

Biuro Projektu i dane kontaktowe Wnioskodawcy: 

ul. św. Czesława 8/13, 61-575 Poznań

Kierownik projektu – p. Aleksandra Frąszczak
email: a.fraszczak@akademia-slonca.pl
tel. +48 720-850-500

Gotowy by postawić na
kapitał doświadczenia?

Sprawdź co możesz zyskać dzięki współpracy z nami

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Akceptuję