Unia Europejska
Kontrast: Czcionka:

Oś Priorytetowa RPO WM 2014-2020

9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Siła Aktywizacji

O projekcie:

NR PROJEKTU:: RPMA.09.01.00-14-g756/20
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:: od 01-10-2021 do 30-09-2023
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:: 1 972 478,04 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA:: 1 577 982,43 zł
LIDER PROJEKTU:: Akademia Słońca Krzysztof Frąszczak

CEL PROJEKTU:

Podnieść poziom aktywności społecznej wśród min.34% os.spośród 140 os.(84K,56M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ.-doświadczających wielokrotnego wykl.społ.,zamieszkujących na obszarach poniżej progu defaworyzacji woj.mazowieckiego oraz podjęcie zatrudnienia przez min.33 os.(20K,13M) z ww.grupy docel.dzięki kompleksowemu wsparciu w postaci usług aktywnej integracji w proj. do 30.09.2023.

W ramach projektu przewiduje się następujące wsparcie:

 • Identyfikacja indywidualnych potrzeb, możliwości oraz potencjałów uczestników projektu
 • Staże zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia zawodowe
 • Poradnictwo psychologiczne

Grupa docelowa:

 • 140 osób, w tym 86 kobiet i 56 mężczyzn
 • Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 
 • Osoby korzystające z POPŻ
 • Status osoby z niepełnosprawnościami 
 • Status osoby biernej zawodowo
 • Status osoby bezrobotnej

Obszar:

Województwo mazowieckie (patrz poniżej – dokumenty do pobrania)

Dane biura Projektu:

ul. Wyspiańskiego 13, 06-400 Ciechanów
email: projekty@akademia-slonca.pl
tel. +48 720-850-500

Pliki do pobrania:

Gotowy by postawić na
kapitał doświadczenia?

Sprawdź co możesz zyskać dzięki współpracy z nami

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Akceptuję