Kontrast:Czcionka:

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna
Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

Rozwój – Zatrudnienie – Przyszłość. Kompleksowy program integracji społeczno-zawodowej na rzecz mieszkańców województwa lubuskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – edycja II.

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPLB-07.03.00-08-0021/18
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01-04-2019 do 30-04-2020 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 378 749,50 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 359 812,02 zł
LIDER PROJEKTU: Akademia Słońca Krzysztof Frąszczak

Celem projektu jest przywrócenie zdolności 36 mieszkańców województwa lubuskiego, pozostających bez pracy, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. ze względu na niepełnosprawność do udziału w życiu społeczno-zawodowym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia w zawodach zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Dzięki udziałowi w projekcie wszyscy uczestnicy wezmą udział w opracowaniu Indywidualnych Ścieżek Reintegracji z doradcą zawodowym i psychologiem w celu realizacji usług aktywnej integracji, dopasowanych do ich potrzeb i ograniczeń.

W ramach projektu przewiduje się następujące wsparcie:

 • Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla wszystkich uczestników
 • Udział w Treningu Kompetencji i Umiejętności Społecznych
 • Udział w Warsztatach aktywnego poszukiwania pracy
 • Certyfikowane szkolenia/kursy zawodowe z zapewnieniem stypendium szkoleniowego,
 • Pośrednictwo pracy
 • Zatrudnienie subsydiowane dla 6 uczestników
 • Zatrudnienie wspomagane dla 6 uczestników (wsparcie Trenera pracy)

Profil Uczestnika:

 • Wiek 18-65 lat
 • Zamieszkanie, zgodnie z KC, na terenie woj. lubuskiego
 • Status osoby niepełnosprawnej
 • Pozostawanie bez zatrudnienia (status os. biernej zawodowo/bezrobotnej)
 • Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Obszar:

Województwo lubuskie

Biuro Projektu i Rekrutacji:

ul. Bohaterów Westerplatte 11, pokój 200
65-034 Zielona Góra
email: wnioski_dotacje@onet.pl
tel. +48 532-586-895

Dane kontaktowe Wnioskodawcy:

ul. św. Czesława 8/13, 61-575 Poznań
Kierownik projektu – p. Barbara Bartczak
email: b.bartczak@akademia-slonca.pl
tel. +48 720-850-500

Gotowy by postawić na
kapitał doświadczenia?

Sprawdź co możesz zyskać dzięki współpracy z nami

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Akceptuję