Unia Europejska
Kontrast: Czcionka:

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna
Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

Rozwój - Zatrudnienie - Przyszłość. Edycja III

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPLB-07.03.00-08-0030/20
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-09-2020 do 31-12-2021
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 637 665,00 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 542 015,25 zł
LIDER PROJEKTU: Akademia Słońca Krzysztof Frąszczak

Celem projektu jest przywrócenie zdolności 40 mieszkańców województwa lubuskiego pozostających bez pracy, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do udziału w życiu społeczno-zawodowym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia w zawodach zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy.  

W ramach projektu przewiduje się następujące wsparcie:

 • Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji dla wszystkich uczestników
 • Udział w Treningu Kompetencji i Umiejętności Społecznych
 • Udział w Warsztatach aktywnego poszukiwania pracy
 • Certyfikowane szkolenia/ kursy zawodowe z zapewnieniem stypendium szkoleniowego
 • Pośrednictwo pracy
 • Poradnictwo prawne
 • Staże zawodowe dla 20 Uczestników Projektu
 • Wsparcie Trenera pracy dla 6 Uczestników Projektu

Profil Uczestnika:

 • są w wieku 18-64 lat
 • zamieszkują na obszarach wiejskich położonych na terenie województwa lubuskiego zgodnie z przepisami KC
 • są osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi zarejestrowanymi/niezarejestrowanymi 
  w PUP
 • wymagającymi w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym
 • nie odbywają kary pozbawienia wolności
 • nie korzystały wcześniej ze wsparcia w ramach realizacji projektów dofinansowanych ze UE 
  w ramach działań 7.1 oraz 7.2 w formach kontraktu socjalnego, programu integracji społecznej i zawodowej ON
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (15% UP)

Obszar:

Województwo lubuskie

Dane kontaktowe Wnioskodawcy:

ul. św. Czesława 8/13, 61-575 Poznań
Kierownik projektu – p. Barbara Bartczak
email: b.bartczak@akademia-slonca.pl
tel. +48 720-850-500

Gotowy by postawić na
kapitał doświadczenia?

Sprawdź co możesz zyskać dzięki współpracy z nami

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Akceptuję