Unia Europejska
Kontrast: Czcionka:

O projekcie:

Model Dostępnego Sądu – 2023 rok

Zakończyliśmy prace nad Modelem Dostępnego Sądu: Sierpień 2022 – maj 2023

Model Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością

Model Aktywizacji Zawodowej Osób z Niepełnosprawnością, którego twórcami są Krzysztof Frąszczak i Eryk Kurkowski powstał w ramach projektu ,,Telepracownik przyszłości – innowacyjny model aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów”, nr POKL.06.01.01-30-218/10.

Podstawowy cel

Podstawowym celem  projektu była aktywizacja  zawodowa  i  społeczna niepełnosprawnych absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych zamieszkujących teren województwa wielkopolskiego. Wiąże się to także nierozerwalnie z promowaniem idei elastycznego i bezpiecznego zatrudnienia (flexicurity), zwiększeniem efektywności działań podejmowanych przez instytucje rynku pracy  oraz  dopasowaniem  wykorzystywanych  instrumentów  aktywizacji  do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zadania realizowane w ramach projektu opierają się na innowacyjnym kompleksowym systemie zarządzania jakością (TQM – Total Quality Management).

Innowacyjność

Przedstawiony przez nas projekt zbudowany został w oparciu o nowatorskie rozwiązaniai najnowszą wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz funkcjonowania rynku pracy. Poprzez realizację zadań projektowych stwarzamy możliwość efektywnej współpracy działających do tej pory rozłącznie instytucji, takich jak wielkopolskie urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, czy stowarzyszenia i fundacje pomagające niepełnosprawnym. Organizacje te, poprzez swój akces do kompleksowego Systemu Wsparcia, korzystać mogą z wielu niedostępnych dla nich wcześniej rozwiązań oraz równocześnie dzielą się już posiadanymi zasobami. Pozwala to także na włączenie w planowane działania firm z sektora nowych technologii funkcjonujących na wielkopolskim rynku pracy, bazowanie na ich bogatych doświadczeniach, wykwalifikowanej kadrze i możliwościach technicznych wdrożenia elastycznych i bezpiecznych form zatrudnienia. Wszystko to niewątpliwie podniesie znacznie skuteczność procesu aktywizacji niepełnosprawnych absolwentów i otworzy przed nimi nowe, niedostępne do tej pory, możliwości.

Charakterystyka

Rozwiązanie charakteryzujące się zastosowaniem flexicurity: cykl szkoleń i staży oraz forma telepracy wpisuje się w pełni w ideę „elastycznego i bezpiecznego zatrudniania”.  W MAZON flexicurity umożliwia pracę osobie z niepełnosprawnością w branżach, które mają duży potencjał do wdrażania elastycznych form zatrudniania.

Odbiorcy

Grupę docelową, do której skierowany jest projekt, stanowią niepełnosprawni absolwenci szkół średnich i uczelni wyższych z terenu woj. wielkopolskiego, nie pozostający aktualnie w zatrudnieniu (osoby zarejestrowane w wielkopolskich urzędach pracy), których dysfunkcje uniemożliwiają lub znacznie ograniczają możliwość świadczenia pracy w trybie stacjonarnym. Jako osobę niepełnosprawną rozumiemy tutaj osobę z prawnie potwierdzonym stopniem niepełnosprawności, zgodnie z zapisem ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997 r.

Użytkownicy

Użytkownikami opracowanego w ramach projektu modelu działań będą pracownicy instytucji rynku pracy (m. in. urzędów pracy, organizacji pozarządowych) z terenu województwa wielkopolskiego, w rozumieniu art.6Ustawy o promocji zatrudnienia, z dnia 20 kwietnia 2004 r.

Realizacja projektu

Projekt realizowany był na terenie Wielkopolski w okresie 01.04.2011-31.03.2013 w zakresie wdrożenia innowacyjnego modelu aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów szkół średnich i wyższych o ograniczonej mobilności utrudniającej podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania.

Gotowy by postawić na
kapitał doświadczenia?

Sprawdź co możesz zyskać dzięki współpracy z nami

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Akceptuję