Unia Europejska
Kontrast: Czcionka:

O usłudze:

 

Co do zasady, program usługi rozwojowo-szkoleniowej odpowiada wynikom przeprowadzonych badań potrzeb Klienta (STANDARD BADAŃ) i zakresowi oferty (STANDARD OFERT) przygotowanych przez Akademię Słońca (AS) oraz odpowiada standardowi określonemu w dokumencie STRATEGIA JAKOŚCI. Program ma za zadanie umożliwić Klientowi/Uczestnikowi usługi przygotowanie się do tejże.

Zakres programu, w tym cele, wymaga każdorazowo akceptacji osoby z zespołu osób odpowiedzialnych za dobór kadry o odpowiednich kompetencjach do zakresów merytorycznych usług w AS i jeśli tego wymagają ustalenia z Klientem – osoby wskazanejx w adekwatnych dokumentach (np. zlecenie, umowa) dotyczących usługi. Cele szczegółowe określane są na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw/kompetencji społecznych.

Program jest skorelowany z potrzebami Klienta i co do zasady zawiera:

 1. Cele szczegółowe usługi,
 2. Zakres merytoryczny,
 3. Formy i metody pracy,
 4. Materiały, narzędzia i pomoce dydaktyczne,
 5. Ramy czasowe,
 6. Wymogi stawiane kadrze/wykonawcom usługi,
 7. Zakres logistyczny usługi (m.in. miejsce, warunki lokalowe),
 8. Zakres niezbędnego przygotowania się Uczestników.

Cel główny i cele szczegółowe umieszczone w programie, jeśli to możliwe powinny być mierzalne, umożliwiać przed i po wykonaniu usługi rozwojowo-szkoleniowej przeprowadzenie ewaluacji w celu określenia zmian, stopnia jego osiągnięcia. Cele budowane są zgodnie z metodą SMART (Skonkretyzowane, Mierzalne, Osiągalne, Istotne, Określone w czasie).

W wypadku usług szkoleniowo-rozwojowych cele szczegółowe mogą być określane za pomocą efektów uczenia się na poziomie wiedzy, umiejętności i postaw/kompetencji społecznych.

Merytorycznie za opracowanie programu odpowiedzialna jest osoba zaakceptowana przez zespół osób odpowiedzialnych za dobór kadry o odpowiednich kompetencjach do zakresów merytorycznych usług w AS.

Na życzenie Klienta program może objąć dodatkowe elementy lub formę, w tym w wypadku:

 1. postępowań publicznych – dostosowane do treści SIWZ,
 2. projektów z dofinansowaniem z UE – dostosowane do dokumentacji Instytucji Pośredniczącej,
 3. Klienta korporacyjnego – dostosowane do m.in.:
  1. Dokumentacji rozwojowej lub strategicznej,
  2. Wdrożonych rozwiązań, narzędzi,
  3. Możliwości logistycznych i czasu pracy Uczestników,

Klienta indywidulanego – m.in. dostosowanie do możliwości uczestnictwa w usłudze.

Program każdorazowo uwzględnia aspekt przeprowadzenia ewaluacji zgodnie ze STARNDAREM EWALUCAJI, proces udoskonalania usługi zgodnie ze STRANDARDEM REKLAMACJI.

Osoba wykonująca usługę z ramienia AS jest każdorazowo przygotowana do uzupełnienia formalności związanych z realizacją programu (np. obecności, terminy, uwagi).

Programy są archiwizowane w siedzibie głównej AS w formie wydruku lub w formie cyfrowej. Za archiwację odpowiedzialny jest Koordynator ds. jakości. Okres archiwizacji wynosi min. 2 lata lub zgodnie z ustaleniami z Klientem.

Programy są przeprowadzane i archiwizowane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności z RODO.

Zapraszamy do kontaktu:

biuro@akademia-slonca.pl

Gotowy by postawić na
kapitał doświadczenia?

Sprawdź co możesz zyskać dzięki współpracy z nami

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Akceptuję