Unia Europejska
Kontrast: Czcionka:

SZKOLENIA I WARSZTATY Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ – PRZYKŁAD NASZYCH DZIAŁAŃ W 2020r.

Edukacja ekologiczna

O usłudze:

USŁUGA: „EKO RODZINA – EKO DOM – EKO GMINA”
OKRES REALIZACJI: CAŁOROCZNA USŁUGA
CAŁKOWITA WARTOŚĆ NA 1 UCZESTNIKA/UCZESTNICZKĘ: 99,09 ZŁ

Głównymi celami szkoleń i warsztatów są:

 • popularyzacja wiedzy na temat ochrony środowiska w grupach wiekowych od przedszkolaka do seniora,
 •  wykształcenie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,
 • zmiana świadomości i postaw oraz wykształcenie nawyków racjonalnego gospodarowania odpadami, które powstają w naszych gospodarstwach domowych,
 • rozwijanie poczucia indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za stan środowiska,
 • nabywanie umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych, wyciąganie i formułowanie wniosków.

Ważną rolę w procesie kształcenia postaw ekologicznych odgrywa zapoczątkowana już w przedszkolach edukacja, która polega na kształtowaniu u dzieci przedszkolnych i szkolnych odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej. Wiedzę przyrodniczą kształtujemy przez całe życie, a edukacja przyrodnicza w przedszkolu i szkole podstawowej to jeden z bardzo ważnych etapów tego procesu. Jakość i zakres doświadczeń przyrodniczych dzieci zależy w dużej mierze od wpływu środowiska, w którym żyją. Dziecko to istota, która wchodzi intensywnie w relacje z otaczającym je światem – jest więc elementem systemu ekologicznego, dlatego tak kluczowy w procesie edukacji ekologicznej jest element intergeneracji w formach prowadzenia zajęć (uczestnikami szkoleń i warsztatów z założenia są wszystkie grupy wiekowe).

Szkolenia i warsztaty dają wiele okazji do rozbudzania wrażliwości ekologicznej. Szansą spełnienia przewidywanych oczekiwań jest zamierzona, dobrze przemyślana i zorganizowana praca trenera, w której wykorzystuje on całe bogactwo środków, metod i form.

Aby powyższe cele zrealizować, działania edukacyjno-informacyjne w ramach szkoleń i warsztatów skierowane są do odbiorców grup wiekowych:

GRUPA 1. dzieci w wieku przedszkolnym,

GRUPA 2. dzieci w wieku szkolnym oraz

GRUPA 3. rodziny (dorośli z dziećmi) – łącznie 610 osób.

Realizacja szkoleń i warsztatów –  uczestnicy zapoznają się z problematyką związaną przede wszystkim z ochroną powietrza, ale również z gospodarką odpadami, i Odnawialnymi Źródłami Energii. Program edukacji ekologicznej realizowany będzie w 3 blokach tematycznych korespondujących z wybranymi do realizacji ścieżkami edukacyjnymi i ośrodkami ekologicznymi:

 • GOSPODARKA ODPADAMIGRUPA 1. dzieci w wieku przedszkolnym
 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
 • CZYSTE POWIETRZE

ZAŁOŻENIA CZASOWE:

GRUPA 1: dzieci w wieku przedszkolnym – 3 spotkania 30-minutowe (po1 w każdej lokalizacji)

GRUPA 2: dzieci w wieku szkolnym – 3 spotkania 45-minutowe (po1 w każdej lokalizacji)

GRUPA 3: rodziny – 3 spotkania 90-minutowe (po 1 w każdej lokalizacji)

Szczegółowy harmonogram szkoleń i warsztatów stworzony będzie na etapie realizacji projektu, i będzie odzwierciedlał efekty zgłoszeń mieszkańców Gminy Wągrowiec.

Głównym i przewodnim tematem zajęć będzie:

„EKO RODZINA – EKO DOM – EKO GMINA”

ZAKRES MERYTORYCZNY (W PODZIALE NA GRUPY)

 •  CZYSTE POWIETRZE
TematGrupa 1Grupa 2Grupa 3
Dlaczego ważne dla zdrowia jest czyste powietrzeTAKTAKTAK
Jak chronić czyste powietrzeTAKTAKTAK
Co to jest niska emisja? TAKTAK
Rower czy samochód – wybór środka transportu  TAK
 • GOSPODARKA ODPADAMI
TematGrupa 1Grupa 2Grupa 3
Wiedza o ochronie środowiskaTAKTAKTAK
Sortowanie odpadów, kompostowanie i utylizacjaTAKTAKTAK
Zasady utrzymania czystości w gminie TAKTAK
Punkty skupu surowców wtórnych i recykling  TAK
 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
TematGrupa 1Grupa 2Grupa 3
Czym są odnawialne źródła energiiTAKTAKTAK
Dlaczego OZE są lepsze od paliw kopalnychTAKTAKTAK
Energia solarna, energia wiatrowa TAKTAK
Biopaliwa, geotermia  TAK

I – UWAGA:

Przykładowe Materiały dydaktyczne dla:

 • GRUPA 1: zestaw ekologicznych kredek lub kredy, tematyczne kolorowanki lub książeczki
 • GRUPA 2: materiały informacyjne, zestawy do ćwiczeń indywidualnych i warsztatowych z OZE
 • GRUPA 3: materiały informacyjne, zestawy do ćwiczeń indywidualnych i warsztatowych z OZE

II – UWAGA:

Oferta dot. edukacji pośredniej (materiały/ulotki/itp.) w ocenie Akademii Słońca w pełni zaspokojona jest planowanym w ramach projektu zakupom obiektów edukacyjnych (wyposażenie ścieżek edukacyjnych i ośrodka).

Gotowy by postawić na
kapitał doświadczenia?

Sprawdź co możesz zyskać dzięki współpracy z nami

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Akceptuję