Unia Europejska
Kontrast: Czcionka:

O usłudze:

Co do zasady, badanie potrzeb Klienta służy efektywniejszemu dostosowaniu oferty oraz celu (metodą SMART) i zakresu usługi rozwojowo-szkoleniowej przeprowadzanej przez Akademię Słońca (AS) oraz odpowiada standardowi określonemu w dokumencie STRATEGIA JAKOŚCI.

Zakres Badania wymaga każdorazowo akceptacji osoby upoważnionej do podejmowania decyzji wiążących AS i jeśli tego wymagają ustalenia z Klientem – osoby wskazanej w adekwatnych dokumentach (np. zlecenie, umowa).

Badanie przeprowadzone jest w zależności od potrzeb Klienta na poziomie:

  • Organizacji,
  • Grupy,
  • Uczestników.

Zakres badań, jeśli to możliwe powinien być mierzalny, umożliwiać przeprowadzenie przed i po wykonaniu usługi rozwojowo-szkoleniowej przeprowadzenie ewaluacji w celu określenia zmian, stopnia osiągnięcia celu.

Merytorycznie za opracowanie badania odpowiedzialna jest osoba zaakceptowana przez zespół osób odpowiedzialnych za dobór kadry o odpowiednich kompetencjach do zakresów merytorycznych usług w AS.

Lista metod diagnostycznych jest każdorazowo dobierana i dostosowana do zakresu badań i partykularnych potrzeb Klienta.

Na życzenie Klienta badanie może objąć dodatkowe elementy lub formę, w tym, w wypadku:

  • postępowań publicznych – dostosowanie do treści SIWZ,
  • projektów z dofinansowaniem z UE – dostosowanie do dokumentacji Instytucji Pośredniczącej, m.in.: analiza dokumentacji Uczestników, ankiety/kwestionariusze badawcze, wywiady ustrukturyzowane, grupy fokusowe.
  • Klienta korporacyjnego – m.in.: analiza wskaźników: dokumentacji prowadzonej działalności, testy kompetencji, zadanie kwalifikacji/kompetencji pracowników

Po przeprowadzonych badaniach, AS opracuje wyniki na potrzeby Klienta i swoje. Forma wyników badań dostosowana jest do potrzeb Klienta.

Badania potrzeb i ich wyniki archiwizowane są w siedzibie głównej AS w formie wydruku lub formie cyfrowej. Za archiwację odpowiedzialny jest Koordynator ds. jakości. Okres archiwizacji min. 2 lata lub zgodnie z ustaleniami z Klientem.

Badania są przeprowadzane i archiwizowane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności z RODO.

Gotowy by postawić na
kapitał doświadczenia?

Sprawdź co możesz zyskać dzięki współpracy z nami

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Akceptuję