Unia Europejska
Kontrast: Czcionka:

O projekcie:

Zespół osób odpowiedzialnych za dobór kadry o odpowiednich kompetencjach do zakresów merytorycznych usług: Aleksandra Frąszczak oraz Patryk Piwko.

Dobór kadry trenerskiej jest zgodny ze Standardem Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0.

01

KRZYSZTOF FRĄSZCZAK

Specjalizacja: 

 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 • OZE
 • Statystyka

Lata doświadczenia w szkoleniach: 19

Wykształcenie: 

mgr zastosowania matematyki (2001r), studia podyplomowe z historii sztuki (2009r)

Inne uprawnienia/certyfikaty: PARP – akredytowany doradca CRS

Przykładowe przeprowadzone szkolenia i/lub konferencje: 

 • 8 lat wykłady z zakresu statystki i zarządzania na Wyższej Szkole Bankowej,
 • szkolenia dla przedsiębiorstw w ramach projektów PARP – OZE
 • Prelekcje we współpracy z Politechniką Poznańską i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu

Autor: Innowacyjny projekt: Model Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Nagrody/wyróżniania/dyplomy: 

 • tytuł Poznański Lider Przedsiębiorczości 2019r.
02

ALEKSANDRA FRĄSZCZAK

Specjalizacja: 

 • Zarządzanie firmą i wizerunek firmy
 • Metodyka i nauczanie języka angielskiego
 • CSR
 • Geragogika, Gerontologia,

Lata doświadczenia w szkoleniach: 21

Wykształcenie: 

 • mgr neofilologii, specjalizacja: filologia angielska (2002 r.),
 • Podyplomowe Studium Public Relations – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2007 r.);
 • Podyplomowe Studium Geriatrii i Gerontologii – Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (2019 r.)

Inne uprawnienia/certyfikaty: British Council, ETS, ILCE – egzaminator;

Przykładowe przeprowadzone szkolenia i/lub konferencje: 

 • 3 lata wykładów z zakresu biznesowego języka angielskiego na Wyższej Szkole Bankowej,
 • szkolenia językowe dla osób starszych w ramach projektów EFS
 • Prelekcje we współpracy z Politechniką Poznańską i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu,

 Tytuły prac naukowych: Wizerunek prywatnych szkół językowych, 2007 r., Język angielski dla osób w wieku dojrzałym, 2019 r.

01

DR MAGDALENA JAWORSKA

Specjalizacja:

 • Ekonomia
 • Makroekonomia
 • CSR

Lata doświadczenia w szkoleniach: 19

Wykształcenie:

dr nauk ekonomicznych, dyscyplina: ekonomia, specjalność: handel międzynarodowy (2008);

Przykładowe przeprowadzone szkolenia i/lub konferencje:

 • działalność edukacyjna na poziomie akademickim – wykłady i ćwiczenia w zakresie m.in. takich przedmiotów jak: ekonomia, makroekonomia, zarządzanie, międzynarodowe stosunki gospodarcze, bezpieczeństwo gospodarcze, funkcjonowanie przedsiębiorstw;
 • opracowanie i prowadzenie warsztatów w zakresie komunikacji interpersonalnej, metod twórczego rozwiązywania problemów, zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz handlu międzynarodowego (realizowanych m.in. w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Nocy Naukowców, działań promocyjnych Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UPP oraz Społecznej Odpowiedzialności Uczelni;
 • współautor i koordynator projektu „Ekonomia dla Młodych Przyrodników” dedykowanego dla szkół średnich, realizowanego w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników UPP;
 • członek komitetu organizacyjnego konferencji, w tym mi.in.: Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich”.
 • trener i doradca metodyczny w zakresie szybkiego czytania, rozwoju intelektu i technik pamięciowych – zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz szkolenia dla nauczycieli;

Przykładowe tytuły prac naukowych:

Jaworska M. (2018). Reorientacja struktury podmiotowej globalnych przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych w czasie kryzysu finansowego 2008+. Uniwersytet w Białymstoku. Optimum Economic Studies, 1(91)/2018. s. 187-206.

Jaworska M. (2018). Food imports and food security of main global market players. Warsaw University of Life Sciences Press: Proceedings of the 2018 International Scientific Conference: Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, (2). s. 245-251.

Jaworska M. (2018). Import of agricultural products in the context of the evolving level of food security. International Scientific Days 2018. “Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems.” Conference Proceedings. Wolters Kluwer ČR. s. 127-144.

Jaworska M. (2017). Trends in the level of the components of the environmental sustainable development’s order in rural areas in years 2005 – 2015. Poznań: InterCathedra, 4(33)/2017, s. 31-40.

Jaworska M.: Kuchta A. (2017). Współpraca gospodarcza między polską i wybranymi krajami ameryki południowej w latach 2006-2013. Warszawa: Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 4(59)/2017, s. 82-115.

02

PATRYK PIWKO

Specjalizacja:

 • Dostępność architektoniczna, informacyjno-komunikacyjna i cyfrowa
 • Doradztwo zawodowe
 • Life coaching

Lata doświadczenia w szkoleniach: 2

Wykształcenie: 

 • Studia licencjackie „Doradztwo zawodowe i coaching”, specjalizacja: psychologia pozytywna w coachingu, Collegium Da Vinci, Poznań (2019-2022)

Inne uprawnienia/certyfikaty:

 • Certyfikat „Zastosowanie coachingu grupowego i zespołowego” – 54h (2022)
 • Certyfikat International Coaching Federation „Kluczowe kompetencje w praktyce profesjonalnego coacha” – 73h (2021)
 • Certyfikat „Dostępność cyfrowa” – 120h (2021)
 • Certyfikat „Projektowanie uniwersalne” – 40h (2021)
 • Certyfikat „Skuteczne budowanie marki i zarządzanie marką” – 21h (2020)

Przykładowe przeprowadzone szkolenia i/lub konferencje: 

 • Wykład dla członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyki na temat dostępności
 • Szkolenia dla studentów i dorosłych w zakresie coachingu, psychologi pozytywnej i umiejętności miękkich
 • Przeprowadzenie indywidualnych spotkań w ramach jobcoachingu dla 48 uczestników w ramach projektu „MANUFAKTURA ZMIAN”

Autor: Publikacja „Projektowanie uniwersalne – dobre praktyki w warszawskich inwestycjach publicznych”

Zarządzanie projektami „Uczelnia Dostępna” z Uczelniami:

 • „Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku Uczelnia Przyjazną”
 • „Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. – uczelnia przyjazna i dostępna”
 • „Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu – uczelnia dostępna”

Współpraca z uczelniami:

 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Teatralna w Warszawie
01

MARCIN BYKS

Psycholog, seksuolog

Specjalizacja:

 • Konsultacje dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
 • Psychodiagnostyka
 • Zajęcia terapeutyczne dla dzieci
 • Seksuologia

Lata doświadczenia w szkoleniach: 9

Wykształcenie:

Studia magisterskie psychologii, specjalizacja kliniczna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przykładowe przeprowadzone szkolenia i/ lub warsztaty:

 •  “Prawidłowości rozwoju psychospołecznego dzieci niepełnosprawnych”
 • “Prawidłowości rozwoju psychoseksualnego dzieci niepełnosprawnych”
 • “Trudne emocje dzieci niepełnosprawnych i jak sobie z nimi radzić”
 • „Potrzeby dzieci niepełnosprawnych i jak sobie z nimi radzić”
 •  “Jak świadomość swojej niepełnosprawności przekłada się na kształtowanie poczucia siebie”
 • “Jak budować motywację wewnętrzną u dzieci niepełnosprawnych”
 •  “Jak przeprowadzić rozmowę o niepełnosprawności”
 •  “Budowanie kompetencji dziecka niepełnosprawnego do radzenia sobie w trudnych społecznie sytuacjach”
 • “Jak poradzić sobie z lękiem i nieśmiałością osoby niepełnosprawnej?”
 • “Prawidłowości rozwoju osobowości dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”
 •  “Zachowania ryzykowne dzieci z niepełnosprawnością”
 •  “Jak przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu dziecka niepełnosprawnego”
02

DANUTA MĄCZYŃSKA

Pedagog, psycholog

Specjalizacja:

 • Konsultacje dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
 • Zajęcia terapeutyczne dla dzieci
 • Terapia psychologiczna
 • Pedagogika medialna

Lata doświadczenia w szkoleniach: 10

Wykształcenie:

Studia Podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Terapia Pedagogiczna

Studia Podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Pomoc Psychologiczna

Studia Magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek Pedagogika medialna

Przykładowe przeprowadzone szkolenia i/ lub warsztaty:

 •  „Wsparcie Osób z Niepełnosprawnością – rożne formy rehabilitacji i terapii”
 • „Wsparcie Osób z Niepełnosprawnością– komunikacja werbalna”
 • „Wsparcie Osób z Niepełnosprawną” – pomoc osobom z niepełnosprawnością̨ ruchową”
 • Wsparcie Osób z Niepełnosprawną” – pomoc osobom z niepełnosprawnościami sprzężonymi”
01

JOANNA ŚLEBIODA

Edukatorka seksualna, pedagog, trener, specjalista ds. rekrutacji i szkoleń

Specjalizacja:

 • Konsultacje indywidualne oraz grupowe z rozwoju i zdrowia seksualnego
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną
 • Komunikacja w seksie: dzieci, młodzież, dorośli
 • Doradztwo zawodowe i Outplacement

Lata doświadczenia w szkoleniach: 9

Wykształcenie:

Magister, Zarządzanie Zespołami Ludzkimi, Wyższa Szkoła Nauk  Humanistycznych i Dziennikarstwa

Seksuologia Praktyczna, Uniwersytet SWPS

Przygotowanie Pedagogiczne, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Przykładowe przeprowadzone szkolenia i/ lub konferencje:

 • pozytywna praca z własną seksualnością
 • edukacja seksualna młodzieży
 • prowadzenie rozmów z własnymi dziećmi
 • seksualność osób z niepełnosprawnością
 • akceptacja własnego ciała
 • trendy seksualne i współczesne kierunki pracy z seksualnością
 • rutyna seksualna w związku
 • specyficzne potrzeby partnerów
 • zwiększanie satysfakcji seksualnej i jakości relacji
 • sztuka komunikacji i trudności w nawiązywaniu relacji
 • psychologia miłości
 • pozytywne myślenie o sobie i wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • doradztwo zawodowe i doradztwo kariery

Udział w projektach:

 • Projekt grantowy „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji Lowe dla Średzkiej Społeczności  Lokalnej” realizowany  w Centrum Integracji Społecznej. Prowadzenie działalności edukacyjnej i warsztatowej w obszarze: seksualności, kompetencji społecznych  i aktywnego poruszania się po rynku pracy.
 • Projekt „Model aktywizacji zawodowej rodziców samotnie wychowujących dzieci pozostających bez zatrudnienia”. Doradztwo dla klientów projektu aktywizacji osób bezrobotnych EFS.

Inne uprawnienia: Animator osoby niepełnosprawnej i starszej

02

Piotr Januszewski

Specjalizacja:

 • Architektura wnętrz
 • Architektura krajobrazu
 • Dostępność architektoniczna

Lata doświadczenia w szkoleniach: 15

Wykształcenie: 

 • mgr architekt

Inne uprawnienia/certyfikaty: Projektowanie bez barier

Autor: dostępność architektoniczna

Gotowy by postawić na
kapitał doświadczenia?

Sprawdź co możesz zyskać dzięki współpracy z nami

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Akceptuję